مخفی کردن نام در تلگرام

مخفی کردن نام در تلگرام
مخفی کردن نام در تلگرام
برای مخفی کردن نام ، کافی است تا  تمام محتویات بین دو قلاب زیر که ما براتون آماده کردیم را کپی و به جای نام خود ، جایگذاری کنید . این فاصلهحاوی کاراکتر “نیم فاصله” است و میتواند به جای نام قرار بگیرد .شما میتوانید با ذخیره کردن ببینید که به طرز خیلی جالبی نام شما کامل محو می شود.
[‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌]

 

نکات قابل توجه:
  • این جای خالی ، با فاصله ی معمولی تفاوت دارد .
  • خود قلاب ها را نباید کپی کرد .

 

 

 

admin
11 فوریه 2017
2882 بازدید