مخفی کردن نام در تلگرام

کدام رام یا فایل فلش، مناسب گوشی من است

رام چیست؟ روت کردن گوشی یعنی چه؟

0